Для нас важливий психологічний комфорт учнів, підтримка їх педагогами, розкриття потенціалу та здібностей. Тому в ліцеї максимально реалізується індивідуальний підхід до навчання кожної дитини.

В основі освітнього процесу лежать принципи дитиноцентризму, що забезпечують максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів. Прискіплива увага вчителя до кожного учня допомагає йому розпізнати свої сильні та слабкі сторони, що в свою чергу має позитивний вплив на навчання, а також на спілкування в родині та з друзями.

В ліцеї створене відповідне середовище та умови, які заохочують дітей до навчання, спілкування та пізнання навколишнього світу, адже тут дитину чують, беруть до уваги її погляди, враховують її потреби та особливості розвитку.