Индивідуальні корекційні заняття з психологом дітей молодшого шкільного віку спрямовані на покращення розвитку пам’яті, уваги та мислення.
Процюємо над розвитком зорово-просторового сприймання через активне формування зорово-пошукових навичок, вміння орієнтуватись в просторі, слідувати зразку.Покращенням зорової та слухової пам’яті через розвиток вміння запам’ятовувати наочну та вербальну інформацію .Розвиток довільної уваги дітей через формування у них здатності довільно керувати нею, зосереджуватись на заданих об’єктах.

Схожі записи