Миколаївський ліцей “Гіпаніс-ЕОС” є закладом загальної середньої освіти та реалізує освітні програми на всіх рівнях загальної середньої освіти. Ліцей містить у своєму складі структурні підрозділи:

  • початкова школа – забезпечує здобуття початкової освіти (1-4 класи);
  • гімназія – забезпечує здобуття базової середньої освіти (5-9 класи);
  • ліцей – забезпечує здобуття профільної середньої освіти (10-11 класи).

Управління ліцеєм здійснюється його засновниками. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснюється директором. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори колективу – конференція.