Пріоритетним завданням Миколаївського приватного ліцею «Гіпаніс-ЕОС» є всебічний розвиток школярів. Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нових ідей, задумів, підходів та рішень. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислити.

Схожі записи